Reglement

Algemeen

• Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor eigen risico.
• Geen toegang onder de 16 jaar.
• Bezoekers zijn verplicht zich te kunnen legitimeren bij de entrée!
• Alleen origineel paspoort, identiteitskaart en   rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig!
• Toegangscontrole wordt uitgevoerd door externe partij.
• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs wordt de toegang geweigerd.
• Er wordt geen toegang verleend aan personen die in welke vorm dan ook overlast veroorzaken.
• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings-)personeel.
• Alcohol doorgeven aan bezoekers <18 jaar is reden tot verwijdering van het evenemententerrein.
• Tijdens het evenement worden (foto-, video-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend         toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
• Geweld en agressie worden niet getolereerd
• Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet doorgaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
• In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bied is het oordeel van de organisatie leidend.
• Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele reglement.